Styremøte 27. oktober 2022

Det blir halde styremøte i Helse Førde torsdag 27. oktober. Møtet startar klokka 09.00 i styrerommet, 3. etasje Hildrabygget, Svanehaugvegen 2, Førde.

Publisert 20.10.2022
Sist oppdatert 02.01.2024

​Styremøte er ope for publikum og presse

Styremøte startar med omvisning i Livabygget. Det vert oppmøte ved resepsjonen (hovudinngang) i Førde sentralsjukehus kl. 09:00.​​

​Sakliste

​Fa​​​ste saker​​​:

 • Sak 051/2022
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 052/2022
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 07.09.2022
 • Sak 053/2022
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 054/2022​
  Rapportering frå verksemda per september 2022​

Framheva saker​​​:

 • Sak 055/2022
  Leiinga sin gjennomgang 2. tertial 2022
 • Sak 056/2022
  Risikostyring 2022 – rapportering 2. tertial
 • Sak 057/2022
  Revidert økonomisk langtidsplan 2023-2027
 • Sak 058/2022​
  Oppnemning av valstyre i samband med val av
  tilsette sine representantar til styret i Helse Førde HF
 • Sak 059/2022
  Retningslinjer for leiarløn i Helse Førde
 • Sak 060/2022
  Årleg gjennomgang av styrande dokument for
  styret i Helse Førde HF
 • Sak 061/2022
  Plan for internrevisjon i Helse Vest og Helse Førde
  2023-2024​

Saker til orientering​​​:

 • Sak 062/2022
  Nye Førde sjukehus – løypemelding
 • Sak 063/2022
  Eventuelt​
 • Skriv og meldingar


​«Styret sitt kvarter»​


​​Dokument