Styremøte 7. september 2022

Det blir halde styremøte i Helse Førde onsdag 7. september. Møtet startar klokka 08.30 i møterom 4, 2. etasje Svanabygget, Svanehaugvegen 2, Førde.

Publisert 31.08.2022
Sist oppdatert 02.01.2024

Tysdag 6. sept​ember, kl. 19:30

Middag med styret i Helse Vest RHF
Møtestad: Scandic Sunnfjord Hotell

​Onsdag 7. septe​mber – tidsplan for møter

Møtestad: Førde sentralsjukehus

Kl. 07:30 - 08:30
Styremøte i Helse Vest RHF (i styrerommet, 3. etg., Hildrabygget)

Kl. 08:30 - 11:20
Fellesmøte mellom styret i Helse Vest RHF og styret i Helse Førde HF (i auditoriet, 2. etg., Svanabygget)

Kl. 11:20 - 12:00
Felles lunsj (i kantina, 2. etg., Svanabygget)

Kl. 12:00 - 15:00
Styremøte i Helse Vest RHF forts. (i styrerommet, 3. etg., Hildrabygget)

Kl. 12:00 - 15:00
Styremøte i Helse Førde HF (i møterom 4, 2. etg., Svanabygget)

​Sakliste

​Styremøte er ope for publikum og presse

Faste saker​​

 • Sak 044/2022

  Godkjenning av innkalling og dagsorden

 • Sak 045/2022
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 16.06.2022

 • Sak 046/2022
  Administrerande direktør si orientering

 • Sak 047/2022
  Rapportering frå verksemda per juli 2022​

Saker til orientering

 • Sak 048/2022
  Bierverv i Helse Førde - status

 • Sak 049/2022
  Nye Førde sjukehus - løypemelding

 • Sak 050/2022
  Eventuelt
  Skriv og meldingar


​"Styret sitt kvarter"

Dokument​