Styremøte 12. mai 2023

Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 12. mai. Møtet startar klokka 08.00 ved Quality Hotel Florø, Hamnegata 11, Florø.

Publisert 05.05.2023

Styremøte er ope for publikum og presse.

Det blir omvisning ved Sunnfjord Medisinske senter i Florø mellom kl 08.00 og 08.30. Styremøtet startar i møterom ved Quality Hotel Florø kl 09.30.

​Sakliste

​Fa​​​ste saker​​​:

 • Sak 025/2023
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 026/2023
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 28.03.2023
 • Sak 027/2023
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 028/2023​
  Rapportering frå verksemda per april 2023​

Framheva saker​​​:

 • Sak 029/2023
  Økonomisk langtidsplan 2024-2028

Saker til orientering​​​:

 • Sak 030/2023
  Statusrapport om forsking i Helse Førde
 • Sak 031/2023
  Eventuelt
  Skriv og meldingar

Lukka del:

Sak 032/2023 og 033/2023 blir handsama i lukka del, jf. Off.l. § 24.3

 • Sak 032/2023
  Leiinga sin årlege gjennomgang av informasjonstryggleik 2022
 • Sak 033/2023
  Lønsforhandlingar 2023 - fullmakt​

«Styret sitt kvarter»​