Styremøte 19. desember 2023

Det blir halde styremøte i Helse Førde tysdag 19. desember. Møtet startar klokka 08.30 og blir halde i styrerommet i 3. etasje, Hildrabygget, Førde sentralsjukehus.

Publisert 12.12.2023
En bygning med en benk foran

Styremøte er ope for publikum og presse.

Styremøte startar med fagleg orientering om:
Brukarstyrt poliklinikk for epilepsipasientar, v/sjukepleiar Solveig Øvrebø.

Sakliste

​Fa​​​ste saker​​​

 • ​Sak 078/2023
  Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt spørsmål om habilitet
 • Sak 079/2023
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 23.11.2023
 • Sak 080/2023
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 081/2023​
  Rapportering frå verksemda per november 2023​

Framheva saker

 • ​Sak 082/2023
  Årleg melding 2023 for Helse Førde HF
 • Sak 083/2023
  Budsjett 2024 – Helse Førde HF
 • Sak 084/2023
  Løypemelding økonomiske tiltak
 • Sak 085/2023
  Tenestetilbodet i Florø
 • Sak 086/2023
  Tenestetilbodet innan tverrfagleg spesialisert rusbehandling, og tilbodet ved Tronvik

Saker til orientering​​​

 • ​Sak 087/2023
  Nye Førde sjukehus - løypemelding
 • Sak 088/2023
  Statusrapport om prosjekt i Helse Førde
 • Sak 089/2023
  Eventuelt
  Skriv og meldingar

Lukka del:

Styret si eigenevaluering og vurdering av administrerande direktør blir handsama i lukka møte, jf. Helseføretakslova §26 a, 2. ledd nr. 1

 • Sak 090/2023
  Vurdering av administrerande direktør og regulering av løn

Styret si eigenevaluering 2023

​«Styret sitt kvarter»​

Dokument