Styremøte 21. juni 2023

Det blir halde styremøte i Helse Førde onsdag 21. juni. Møtet startar klokka 09.30 og blir halde i møterom kandinta ved Indre Sogn Psykiatrisenter, Rutlin, Sogndal.

Publisert 14.06.2023

Styremøte er ope for publikum og presse.

Styremøte startar med:
1) Orientering om «Nasjonal årsmelding 2022 frå pasient- og brukarombodet», v/Ingrid Aanderud Sælen
2) Orientering om Indre Sogn psykiatrisenter, v/avdelingssjef Øyvin Myrmel

​Sakliste

​Fa​​​ste saker​​​:

 • Sak 034/2023
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 035/2023
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 12.05.2023
 • Sak 036/2023
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 037/2023​
  Rapportering frå verksemda per mai 2023​

Framheva saker​​​:

 • Sak 038/2023
  Risikostyring 2023 – rapportering 1. tertial
 • Sak 039/2023
  Leiinga sin gjennomgang 1. tertial 2023
 • Sak 040/2023
  Møteplan og årsplan 2024 for styret i Helse Førde HF
 • Sak 041/2023
  Utgreiing samfunnsansvar og implementering av
  openheitslova i Helse Førde

Saker til orientering​​​:

 • Sak 042/2023
  Nasjonal årsmelding 2022 frå pasient- og
  brukarombodet
 • Sak 043/2023
  Statusrapport om innovasjon i Helse Førde
 • Sak 044/2023
  Statusrapport om prosjekt i Helse Førde​
 • Sak 045/2023
  Orientering om revidert nasjonalbudsjett,
  økonomisk langtidsplan Helse Vest og tiltak
 • Sak 046/2023
  Eventuelt
  Skriv og meldingar

​«Styret sitt kvarter»​

Dokument​