Styremøte 21. september 2023

Det blir halde styremøte i Helse Førde torsdag 21. september. Møtet startar klokka 10.00 og blir halde i møterom Storstova ved Nordfjord Psykiatrisenter, Sjukehusvegen 9, Nordfjordeid.

Publisert 15.09.2023

Styremøte er ope for publikum og presse.

Styremøte startar med fagleg orientering om:
«10 år med rusbehandling - kva har me lært og kva mål skal me sikte mot i den vidare utviklinga av tenestene», v/avdelingssjef Trond F. Aarre og seksjonsleiar Arild Nøstdal.

​Sakliste

​Fa​​​ste saker​​​:

 • Sak 047/2023
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 048/2023
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 21.06.2023
 • Sak 049/2023
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 050/2023​
  Rapportering frå verksemda per august 2023​
 • Sak 051/2023​
  Budsjett 2024​ - løypemelding

Styrande dokument:

 • Sak 052/2023
  Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Førde HF

Saker til orientering​​​:

 • Sak 043/2023
  Statusrapport om innovasjon i Helse FØrde
  (sak utsett førre møte)
 • Sak 053/2023
  Bierverv i Helse Førde - status
 • Sak 054/2023
  Beredskapsarbeid i Helse Førde - handlingsplan 2023-2024
 • Sak 055/2023
  Høyring - NOU 2023:17 "Nå er det alvor - Totalberedskapskommisjonen"
 • Sak 056/2023
  Prehospital plan - rapportering første halvår 2023
 • Sak 057/2023
  Nye Førde sjukehus - løypemelding ​
 • Sak 058/2023
  Eventuelt
  Skriv og meldingar

​«Styret sitt kvarter»​