Styremøte 23. november 2023

Det blir halde styremøte i Helse Førde torsdag 23. november. Møtet startar klokka 09.00 og blir halde i styrerommet i 3. etasje, Hildrabygget, Førde sentralsjukehus.

Publisert 17.11.2023
Ein bygning med ein benk framfor

Foto: Helse Førde

Styremøte er ope for publikum og presse.

Styremøte startar med fagleg orientering om:
Tenesteutvikling i ortopedisk poliklinikk, v/overlege Navid Beigi.

Kl. 09:00-12:15: Styremøte Helse Førde HF (i styrerommet)
Kl. 12:15-13:00: Felles lunsj for styret og felles brukarutval (i kantina, 2. etg.)
Kl. 13:00-15:00: Fellesmøte mellom styret og felles brukarutval (i styrerommet)

Sakliste

​Fa​​​ste saker​​​

 • ​Sak 070/2023
  Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt spørsmål om habilitet
 • Sak 071/2023
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 26.10.2023
 • Sak 072/2023
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 073/2023​
  Rapportering frå verksemda per oktober 2023​

Framheva saker

 • ​Sak 074/2023
  Budsjett 2024 - løypemelding
 • Sak 075/2023
  Tilstandsgrad for sjukehusbygga i Helse Førde
 • Sak 076/2023
  Plan for internrevisjon i Helse Vest og Helse Førde 2024-2025

Saker til orientering​​​

 • ​Sak 077/2023
  Eventuelt
  Skriv og meldingar

​«Styret sitt kvarter»​

Dokument