Styremøte 26. januar 2023

Det blir halde styremøte i Helse Førde torsdag 26. januar. Møtet startar klokka 08.30 i styrerommet, 3. etasje Hildrabygget, Svanehaugvegen 2, Førde.

Publisert 19.01.2023
Sist oppdatert 25.01.2023

​Styremøte er ope for publikum og presse

Styremøte startar med fagleg orientering om:
Avansert heimesjukehus for barn og unge, v/seksjonsleiar Jorunn Sollid.


​Sakliste

​Fa​​​ste saker​​​:

 • Sak 001/2023
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 002/2023
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 16.12.2022
 • Sak 003/2023
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 004/2023​
  Rapportering frå verksemda per desember 2022​

Framheva saker​​​:

 • Sak 005/2023
  Risikostyring 2023
 • Sak 006/2023
  Prehospital plan - rapportering andre halvår 2022

Saker til orientering​​​:

 • Sak 007/2023
  Rapportering om prosjekt i Helse Førde HF
 • Sak 008/2023
  Internrevisjon - Læring på tvers av uønska hendingar
 • Sak 009/2023
  Eventuelt
  Skriv og meldingar

​​«Styret sitt kvarter»​

Dokument​

​​