Styremøte 26. oktober 2023

Det blir halde styremøte i Helse Førde torsdag 26. oktober. Møtet startar klokka 09.30 og blir halde ved psykiatrisk klinikk, avdeling Tronvik, Kyrkjebø.

Publisert 20.10.2023
Sist oppdatert 02.11.2023

Styremøte er ope for publikum og presse.

Styremøte startar med orientering om Tronvik og rusområde, samt omvisning v/direktør Børge Tvedt.

​Sakliste

​Fa​​​ste saker​​​

 • Sak 059/2023
  Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt spørsmål om habilitet
 • Sak 060/2023
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 21.09.2023
 • Sak 061/2023
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 062/2023​
  Rapportering frå verksemda per september 2023​

Framheva saker

 • ​Sak 063/2023
  Budsjett 2024 - løypemelding
 • Sak 064/2023
  Risikostyring 2023 – rapportering 2. tertial
 • Sak 065/2023
  Leiinga sin gjennomgang 2. tertial 2023
 • Sak 066/2023
  Makebyte utomhusareal mellom Bustadstiftinga i Lærdal og Helse Førde

Saker til orientering​​​

 • ​Sak 067/2023
  Rapport - Bærekraftig utvikling for Psykisk helsevern og TSB
 • Sak 068/2023
  Felles regional rapport – Topp 5 risiko - Vald og truslar mot medarbeidarar
 • ​Sak 069/2023
  Eventuelt
  Skriv og meldingar


​«Styret sitt kvarter»​

Dokument​