Nedgang i tal fødslar i 2023

Fødselstala i Helse Førde held fram med å gå ned etter pandemien. I fjor var det 789 fødslar i Helse Førde.

Publisert 02.01.2024
Sist oppdatert 07.03.2024
nyfødd

ARKIVFOTO: Oddleiv Apneseth

Etter at fødselstala steig merkbart  både i Helse Førde og elles i landet under pandemien, gjekk tala ned i Helse Førde i 2023. Fødselstala for 2023 er dei lågaste på fleire  år. 

Dette er fødselstala i Helse Førde dei siste åtte åra:

2023: 789
2022: 802
2021: 936
2020: 826
2019: 871
2018: 863
2017: 934
2016: 891