Styremøte 14. februar 2024

Det nye styret held styremøte i Helse Førde HF onsdag 14. februar. Møtet startar klokka 08.00 og blir halde i Folkets hus Stavanger, Løkkeveien 22, Stavanger.

Publisert 09.02.2024
Sist oppdatert 07.03.2024
En bygning med en benk foran

Styremøte er ope for publikum og presse.

Sakliste

  • ​Sak 010/2024
    Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt spørsmål om habilitet
  • Sak 011/2024
    Mellombels omorganisering av avdeling for akuttmedisin, prosess for å greie ut endra organisering og tiltak som kan gi varig endring

Dokument