Styremøte 21. juni 2024

Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 21. juni. Møtet startar klokka 10.00 og blir halde på Lærdal sjukehus, kantina, Sjukehusvegen, Lærdal.

Publisert 14.06.2024
Sist oppdatert 21.06.2024
En bygning med en benk foran

Styremøte er ope for publikum og presse.

Styremøte startar med:

1) Orientering om "Nasjonal årsmelding 2023 frå pasient- og brukarombodet", v/Ingrid Aanderud Sælen.

2) Orientering om Lærdal sjukehus, v/direktør Vidar Øvrebø.

Sakliste

Utsett sak

 • Sak 036/2024
  Statusrapport om prosjekt og digitaliseringsaktivitetar

​Fa​​​ste saker​​​

 • ​Sak 041/2024
  Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt spørsmål om habilitet
 • Sak 042/2024
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 23.05.2024
 • Sak 043/2024
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 044/2024​
  Rapportering frå verksemda per mai 2024

Framheva saker

 • ​Sak 045/2024
  Leiinga si gjennomgang 1. tertial 2024
 • Sak 046/2024
  Prehospital plan - oppfølging styrevedtak
 • Sak 047/2024
  Møteplan og årsplan 2025 for styret i Helse Førde HF

Saker til orientering​​​

 • Sak 048/2024
  Nasjonal årsmelding 2023 frå Pasient- og brukarombodet
 • Sak 049/2024
  Revidert nasjonalbudsjett - øyremerka tilskot til å ta ned ventetider
 • Sak 050/2024
  Løypemelding økonomiske tiltak
 • Sak 051/2024
  Miljøstyring i Helse Førde
 • Sak 052/2024
  Framtidig organisering AAM - løypemelding
 • Sak 053/2024
  Eventuelt
  Skriv og meldingar

​«Styret sitt kvarter»​

Dokument