Styremøte 23. mai 2024

Det blir halde styremøte i Helse Førde torsdag 23. mai. Møtet startar klokka 08.30 og blir halde på Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde.

Publisert 16.05.2024
Sist oppdatert 30.05.2024
En bygning med en benk foran

Styremøte er ope for publikum og presse.

Møteplan

Kl. 08:30-10:30
Styreseminar i Helse Førde HF
Førde sentralsjukehus, styrerommet, 3. etg., Hildrabygget

Kl. 10:30-15:00
Styremøte i Helse Førde HF
Førde sentralsjukehus, styrerommet, 3. etg., Hildrabygget

Kl. 16:00-19:00
Partnarskapsmøte
Scandic Sunnfjord hotell

Sakliste

​Fa​​​ste saker​​​

 • ​Sak 028/2024
  Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt spørsmål om habilitet
 • Sak 029/2024
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 06.03.2024
 • Sak 030/2024
  Godkjenning av protokoll frå ekstraordinært styremøte i Helse Førde HF 21.03.2024
 • Sak 031/2024
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 032/2024​
  Rapportering frå verksemda per april 2024

Framheva saker

 • ​Sak 033/2024
  Økonomisk langtidsplan 2025-2029
 • Sak 034/2024
  Prehospital plan - rapportering 2. halvår 2023
 • Sak 035/2024
  Statusrapport om forsking og innovasjon i Helse Førde
 • Sak 036/2024
  Rapportering prosjekt og digitaliseringsaktivitetar
 • Sak 037/2024
  Risikostyring 2024 - rapportering 1. tertial

Saker til orientering​​​

 • Sak 038/2024
  Eventuelt
  Skriv og meldingar

Lukka del

Sak 039/2024 og 040/2024 vert handsama i lukka del, jf. Off.l. §24.3 og §23.1

 • Sak 039/2024
  Leiinga sin årlege gjennomgang av informasjonstryggleik 2023
 • Sak 040/2024
  Lønsforhandlingar 2024 - fullmakt

​«Styret sitt kvarter»​

Dokument