Styremøte 25. januar 2024

Det blir halde styremøte i Helse Førde torsdag 25. januar. Møtet startar klokka 08.30 og blir halde i styrerommet i 3. etasje, Hildrabygget, Førde sentralsjukehus.

Publisert 18.01.2024
Sist oppdatert 07.03.2024
En bygning med en benk foran

Styremøte er ope for publikum og presse.

Styremøte startar med omvisning i Livabygget kl. 08:30-09:30. Oppmøte ved hovudinngang Førde sentralsjukehus.

Styremøte startar med sakliste kl. 09:30 i "Styrerommet", 3. etasje/Hildrabygget.

Sakliste

​Fa​​​ste saker​​​

 • ​Sak 001/2024
  Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt spørsmål om habilitet
 • Sak 002/2024
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 19.12.2024
 • Sak 003/2024
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 004/2024​
  Rapportering frå verksemda per desember 2023​

Framheva saker

 • ​Sak 005/2024
  Internrevisjon "Uønskt variasjon i pasientforløp (BUP)"
 • Sak 006/2024
  Løypemelding økonomiske tiltak
 • Sak 007/2024
  Tenestetilbodet i Florø
 • Sak 008/2024
  Tenestetilbodet innan tverrfagleg spesialisert rusbehandling og tilbodet ved Tronvik

Saker til orientering​​​

 • Sak 009/2024
  Eventuelt
  Skriv og meldingar

​«Styret sitt kvarter»​

Dokument