Ekstraordinært telefonstyremøte 29. april 2021

Det blir halde eit ekstraordinært styremøte i Helse Førde fredag 29. januar. Møtet startar klokka 15.00 og blir halde over telefon.

Publisert 23.04.2021
Sist oppdatert 02.01.2024

Merk at det berre står ei sak på agendaen, og at den er lukka i tråd med Off.l. § 23.1. 

Sakliste

  • Sak 022/2021
    Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Sak 023/2021
    Lønsforhandlingar 2021 - fullmakt