Harry Mowatt søkjer fritak frå styret

Harry Mowatt (bildet) har søkt om fritak frå vervet som styremedlem i Helse Førde. Helsemessige årsaker ligg til grunn.

Publisert 23.06.2017
Sist oppdatert 02.01.2024

Harry Mowatt 23.06.17.JPG

- Eg har fått ein kreftdiagnose, og skal gjennom ei nokså langvarig behandling. Det gjer at eg vil få vanskar med å førebu meg til møta, og eg vil heller ikkje kunne stille på fleire av styremøta framover. Med den vanskeleg situasjonen som er i Helse Førde, er det heilt nødvendig med eit styre som fungerer optimalt. Av den grunn håpar eg Helse Vest får på plass min erstattar så snart som råd, seier Mowatt.

Hyllestadmannen har vore medlem av styret i Helse Førde i litt over ni år, og er med det ein av styremedlemene med lengst fartstid. Han møtte på sitt første styremøte 28. februar 2008.

Om sjukdomen seier Mowatt at han er optimist:

- Eg er inne i eit forløp der eg skal veksle mellom å få behandling i Førde og på Haukeland. Eg kjenner meg godt ivareteken. Så langt har forløpet verka saumlaust.