Minneord Olav Bøyum

Olav Bøyum gjekk bort 1. oktober 97 år gammal.

Publisert 20.10.2017
Sist oppdatert 02.01.2024
olav_boyum_minneord.jpg
Olav Bøyum (foto: privat)
Han tok medisinsk embetseksamen i 1949. I si karriere har han vore ved fleire sjukehus over heile landet, men lengste tida hadde han ved Haugesund sjukehus og Haukeland sjukehus inntil han i oktober 1966 vart overlege ved Florø sjukehus. Der var han i nesten 13 år inntil han 1. februar 1979 vart tilsett som første overlege og avdelingssjef ved medisinsk avdeling Sentralsjukehuset i Sogn og Fjordane. Han slutta i 1989 då han gjekk av med pensjon.

Som overlege og avdelingssjef nytte Olav Bøyum stor respekt blant kollegaer og tilsette i sjukehuset.  Han var ein dyktig lege med stor kunnskap både medisinsk og menneskeleg. Han var jordnær og opptatt av å lytte til korleis pasientane hadde det, det var viktigare enn berre å tolke ulike prøvesvar. I tillegg til den faktiske kunnskapen han bidrog med, var hans væremåte i forhold til pasienten viktig og nyttig lærdom for både for yngre kollegaer og for anna helsepersonell.

Olav Bøyum var ein varm forkjempar for bygging av sentralsjukehus i Sogn og Fjordane. Sjukehusstriden i dette fylket varte i mange år og motsetningane mellom ulike aktørar var sterke. Olav Bøyum såg kor viktig det var å byggje eit fullverdig sentralsjukehus der innbyggjarane i Sogn og Fjordane skulle ha tilgang til sjukehustenester slik ein hadde i andre fylke.

Olav Bøyum har lagt ned eit omfattande arbeid med å skrive om sentralsjukehuset og sjukehusutbygginga i Sogn og Fjordane. I eit 270 siders dokument gjev han ei samla historie over vedtak og drøftingar i organisasjon og politiske fora og med tillegg av hans meiningar og kommentarar undervegs. Dette dokumentet var ferdig i 2004.

Maleri av Olav Bøyum, måla av Jan Th. Njerve, heng i dag i auditoriet i Sentralsjukehuset. Det viser personen som gjennom sitt virke har gjort ein stor innsats for helsetenesta i Sogn og Fjordane.

Vi lyser fred over Olav Bøyum sitt minne.

For Helse Førde
Børge Tvedt, konst. adm.dir.