Øvingssenter i Bygg aust

Eit senter for simulering og trening av ferdigheiter skal på plass i Bygg aust ved Førde sentralsjukehus. Den regionale gruppa som skal samordne opprettinga av slike senter i alle føretaka i Helse Vest, vitja sist veke Helse Førde.

Publisert 02.02.2018
Sist oppdatert 02.01.2024
ei gruppe på seks personar som står samla. Tre kvinner og tre menn.
Hilde Hetland, Helge Lorentzen, Unni Irene Iversen, Sigrun Anne Qvindesland, Rolf Harald Bratli og Asgaut Viste i den regionale gruppa for RegSim på besøk i lokala for det som skal bli vårt treningssenter. Iversen er koordinator i Helse Førde.

- Helse Førde er ein stor utdanningsinstitusjon. Vi må følgje med i tida – eit simulerings- og ferdigheitssenter er viktig for omdømmet vårt som ein profesjonell og attraktiv utdanningsinstitusjon. Eg trur at det å ha eit godt øvings- og treningssenter blir viktig for å rekruttere fagpersonell i framtida, seier fagdirektør Kristine Brix Longfellow.

Re​​gSim

Helse Vest avgjorde i vår å etablere ei regional koordinerande eining for simulering og trening av ferdigheiter i alle føretaka. Helse Stavanger, som starta med simulering for fleire år sidan, fekk oppdraget med å etablere eininga, kalla RegSim. Helseføretaka skal ha si eiga eining som igjen skal koplast til eit regionalt nettverk.

Tanken er at simuleringsbasert opplæring og trening er viktig for å utvikle kompetanse, noko som igjen kan gje auka tryggleik  for pasientane.

Kvalitet​ i tenestene

- I utgangspunktet kan alle faggrupper nytte eit slikt senter. Det er tallause ting vi kan øve på, både i kontakt med pasientar og i team, seier Longfellow og nemner frå kirurgiske inngrep og akutt hjarte-lungeredning til kommunikasjon rundt etiske dilemma og samtaler med pårørande: - Dette handlar om tryggleik for pasientane og helse, miljø og sikkerheit for dei tilsette. Kort sagt dreiar det som om kvalitet i tenestene.
Når du simulerer, trenar du så likt praksissituasjonen som råd. Slik øving kan gjerast på mange måtar, alt etter behov og mål.

Samor​​dne

- Senteret vi skal etablere i Førde, skal leggje til rette for at tilsette kan gjennomføre trening anten inne på senteret eller ute på avdelingane. Simuleringssenteret skal samordne alt frå å utdanne tilretteleggarar (fasilitatorar) til å bruke senteret og utstyret der. Vi skal også støtte og leggje til rette for å gjennomføre sjølve treninga, fortel Unni Irene Iversen som er tilsett som RegSim-koordinator i Helse Førde. Ho oppmodar tilsette som kan tenkje seg i  få opplæring som fasilitator om å ta kontakt for meir info.

M​​ykje er på plass

Helse Førde er no i startfasen. Den regionale gruppa møtte nyleg føretaksleiinga, leiarar og fagutviklarar. Dei fekk omvising i det som skal bli lokala i andre høgda i Bygg aust, og hadde som avslutning på dei to dagane ei vellukka testing av skjema på kartlegging av behov for øving på nyføddsengeposten på barneavdelinga. Her tok også pårørande del.

- Arbeidet er i gang. Vi er no ein del av eit regionalt nettverk, og får dra-hjelp frå flinke og erfarne folk i Stavanger. Denne kunnskap kan vi nytte til å komme raskt og effektivt i gang. Helse Førde har mykje på plass allereie – no vert det meir synleg i eit senter der vi også kan samarbeide med kommunane og Høgskulen på Vestlandet, seier fagdirektør Longfellow.

Her kan du lese meir om kva simulering er: Dette er simulering.pdf