Styremøte 1. september 2021

Det blir halde styremøte i Helse Førde onsdag 1. september. Møtet startar klokka 08.30 og blir halde på Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde.

Publisert 25.08.2021
Sist oppdatert 02.01.2024

​Styremøte er ope for publikum og presse.

Kl. 08:30 – 11:15         Fellesmøte mellom styret i Helse Vest RHF og styret i Helse Førde HF. Auditoriet, 2. etg., Svanabygget.
Kl. 12:00 - 15:00          Styremøte i Helse Vest RHF. Styrerommet, 3. etg., Hildrabygget.
Kl. 12:00 - 16:00          Styremøte i Helse Førde HF. Nytt møterom, 3. etg., Hildrabygget.

Sakliste​

 • Sak 046/2021
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 047/2021
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 22.06.2021
 • Sak 048/2021
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 049/2021
  Rapportering frå verksemda per juli 2021
 • Sak 050/2021
  Plan for styrking av helsetenester i fengsel innan psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert rusbehandling (områdefunksjon)
 • Sak 051/2021
  Prehospitale tenester fase 3 - høyringsdokument

Saker til orientering

 • Sak 052/2021
  Bierverv i Helse Førde - status
 • Sak 053/2021
  Budsjett 2022 - løypemelding
 • Sak 054/2021
  Eventuelt
  Skriv og meldingar

"Styret sitt kvarter"


 

Dokument​​