Styremøte 17. desember 2021

Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 17. desember. Møtet startar klokka 09.00 og blir halde som eit videomøte.

Publisert 10.12.2021
Sist oppdatert 02.01.2024
Grunna pandemi-situasjonen vert styremøte gjennomført som videomøte.

Styremøte vert videooverført og er ope for publikum og presse.

Sjå livesendinga frå styremøtet her

 
Styremøte startar med fagleg orientering v/overlege Anja Myhre Hjelle som har disputert med avhandling om beinskjørheit.

Sakliste

 • Sak 077/2021
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 078/2021
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 25.11.2021
 • Sak 079/2021
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 080/2021
  Rapportering frå verksemda per november 2021
 • Sak 081/2021
  Årleg melding 2021 for Helse Førde HF
 • Sak 082/2021
  Budsjett 2022 - Helse Førde HF
 • Sak 083/2021
  Investeringsbudsjett 2022 - Helse Førde HF

Saker til orientering

 • Sak 084/2021
  Statusrapport om forskning og innovasjon i Helse Førde
 • Sak 085/2021
  Rapportering om prosjekt i Helse Førde
 • Sak 086/2021
  Nye Førde sjukehus - løypemelding
 • Sak 087/2021
  Eventuelt
  Skriv og meldingar
   

"Styret sitt kvarter"

Lukka del

Sak 088/2021 blir handsama i lukka møte, jf. Helseføretakslova § 26 a, 2. ledd nr. 1

 • Sak 088/2021
  Vurdering av administrerande direktør og regulering av løn


Dokument

​​