Styremøte 18. desember 2020

Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 18. desember. Møtet startar klokka 09.00 og blir halde som eit videomøte.

Publisert 14.12.2020
Sist oppdatert 02.01.2024

Grunna pandemi-situasjonen vert styremøte gjennomført som videomøte.
Nærare informasjon om korleis styremøte vert overført til media blir formidla seinare.

Styremøte startar med fagleg orientering om "Patologi - eit fag med utvikling og vekst i Helse Førde", v/avdelingssjef Tonje Bøyum Riste

Sakliste

 • Sak 073/2020
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 074/2020
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 27.11.2020
 • Sak 075/2020
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 076/2020
  Rapportering frå verksemda per november 2020
 • Sak 077/2020
  Årleg melding 2020 for Helse Førde HF
 • Sak 078/2020
  Budsjett 2021 - Helse Førde HF
 • Sak 079/2020
  Investeringsbudsjett 2021 - Helse Førde HF

Saker til orientering

 • Sak 080/2020
  Rapportering program og prosjekt i Helse Førde
 • Sak 081/2020
  Endra møteplan 2021 for styret i Helse Førde HF
 • Sak 082/2020
  Eventuelt
  Skriv og meldingar

Lukka del

Sak 083/2020 blir handsama i lukke møte, jf. Helseføretakslova §26 a, 2. ledd nr. 1

 • Sak 083/2020
  Vurdering av administrerande direktør og regulering av løn

Styret si eigenevaluering 2020

"Styret sitt kvarter"

 

Dokument