Styremøte 19. juni 2020

Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 19. juni. Møtet startar klokka 09.00 og blir halde på Thon Hotel Førde, Hafstadvegen 26, Førde.

Publisert 12.06.2020
Sist oppdatert 02.01.2024

Merk at iht gjeldande smittevernreglar kan det ikkje vere fleire enn 50 i same rom.

Styremøte startar med fagleg orientering om "Sårbare barn i et fedmefremmende samfunn", v/overlege Hege Kristiansen

Sakliste

 • Sak 037/2020
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 038/2020
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 28.05.2020
 • Sak 039/2020
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 040/2020
  Rapportering frå verksemda per mai 2020
 • Sak 041/2020
  Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Førde HF

Saker til orientering

 • Sak 042/2020
  Statusrapport forsking i Helse Førde
 • Sak 043/2020
  Statusrapport innovasjon i Helse Førde
 • Sak 044/2020
  Nye Førde sjukehus - løypemelding
 • Sak 045/2020
  Eventuelt
  Skriv og meldingar

"Styret sitt kvarter"

Dokument