Styremøte 2. september 2020

Det blir halde styremøte i Helse Førde onsdag 2. september. Møtet startar klokka 09.00 og blir halde på Nordfjord Hotell, Sandplassen 1, Nordfjordeid.

Publisert 27.08.2020
Sist oppdatert 02.01.2024

Dette blir eit fysisk møte kun med plass til styret, brukarrepresentant og nokre deltakarar frå føretaksleiinga, iht gjeldande smittevernreglar.

Nærare informasjon om korleis styremøte vert overført til media blir formidla seinare.

Tysdag 1. september, kl. 19:30: Middag med styret i Helse Vest RHF
Møtestad: Nordfjord Hotell

Onsdag 2. september - tidsplan for møte:
Møtestad: Nordfjord Hotell
Kl. 09:00-11:10:   Fellesmøte mellom styret i Helse Vest RHF og styret i Helse Førde HF
Kl. 11:10-12:00:   Felles lunsj
Kl. 12:00-16:00:   Styremøte i Helse Vest RHF
Kl. 12:00-16:00:   Styremøte i Helse Førde HF

 

Sakliste

 • Sak 046/2020
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 047/2020
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 19.06.2020
 • Sak 048/2020
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 049/2020
  Rapportering frå verksemda per juli 2020
 • Sak 050/2020
  Møteplan og årsplan for styret i Helse Førde HF
 • Sak 051/2020
  Styrande dokument - oppdatering av vedtekter og instruks for administrerande direktør

Saker til orientering

 • Sak 052/2020
  Bierverv i Helse Førde - status
 • Sak 053/2020
  Eventuelt
  Skriv og meldingar


Lukka del:
Sak 054/2020 og 055/2020 blir behandla i lukka del, jf. Helseføretakslova §26, 2. ledd

 • Sak 054/2020
  Lønsforhandling 2020 - fullmakt
 • Sak 055/2020
  Nye Førde sjukehus


"Styret sitt kvarter"

Dokument