Styremøte 22. november 2019

Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 22. november 2019. Møtet startar klokka 09.00 og blir halde på styrerommet i 3.etg. i Hildrabygget (Bygg Aust) ved Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde.

Publisert 18.11.2019
Sist oppdatert 02.01.2024

Styremøte er ope for publikum og presse.

Styremøte startar med fagleg orientering om Alle møter - Vel planlagt - oppfølging innan ortopedi.

Sakliste

 • Sak 086/2019
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 087/2019
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 28.10.2019
 • Sak 088/2019
  Administerande direktør si orientering
 • Sak 089/2019
  Rapportering frå verksemda per oktober 2019

Saker til orientering

 • Sak 090/2019
  Nye Førde sjukehus - kvartalsrapportering
 • Sak 091/2019
  Rapportering om prosjekt i Helse Førde
 • Sak 092/2019
  Status program Pasientens helseteneste - teneste- og organisasjonsutvikling
 • Sak 093/2019
  Eventuelt
  Skriv og meldingar

Lukka del:
Sak 094/2019 blir handsama i lukka del, jf. Off.l. § 23, første ledd

 • Sak 094/2019
  Val av entreprenør for vidare arbeid med Nye Førde sjukehus


  "Styret sitt kvarter"


Dokument