Styremøte 23. mars 2020

Det blir halde styremøte i Helse Førde mandag 23. mars. Møtet startar klokka 10.00 og blir halde over telefon og video.

Publisert 17.03.2020
Sist oppdatert 02.01.2024

​Styremøte er ope for publikum og presse.
For å delta, send ein epost til frode.schanke@helse-forde.no. Møtet blir i utgangspunktet halde over Skype.

Sakliste

 • Sak 012/2020
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 013/2020
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 24.01.2020
 • Sak 014/2020
  Godkjenning av protokoll frå ekstraordinært telefonstyremøte i Helse Førde HF 12.03.2020
 • Sak 015/2020
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 016/2020
  Rapportering frå verksemda per februar 2020
 • Sak 017/2020
  Årsmelding 2019 - Helse Førde HF
 • Sak 018/2020
  Årsrekneskap 2019 - Helse Førde HF

Før vedtak i sak 017/2020 og 018/2020 skal det gjennomførast møte mellom revisor og styret. Møtet er lukka for andre enn styret og revisor, jf. Revisorlova §2-3.

 • Sak 019/2020
  Styringsdokument 2020 for Helse Førde HF
 • Sak 020/2020
  Nye Førde sjukehus
 • Sak 021/2020
  Prehospital plan - mandat for fase 3 og innføringsplan

Saker til orientering

 • Sak 022/2020
  Eventuelt
  Skriv og meldingar

"Styret sitt kvarter"


Dokument