Styremøte 24. januar 2020

Det blir halde styremøte i Helse Førde mandag 24. januar 2020. Møtet startar klokka 10.00 og blir halde på møterom "Storstova" på Nordfjord psykiatrisenter, Sjukehusvegen 9, Nordfjordeid.

Publisert 17.01.2020
Sist oppdatert 02.01.2024

Styremøte er ope for publikum og presse.

Styremøte startar med ei orientering om Stad kommune, v/kommunedirektør Åslaug Krogsæter, varaordførar Siri Sandvik og kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld.

Fagleg orientering vert om rusposten i Nordfjord, v/seksjonsleiar Arild Nøstdal, også med ei omvisning.

Sakliste

 • Sak 001/2020
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 002/2020
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 16.12.2019
 • Sak 003/2020
  Administerande direktør si orientering
 • Sak 004/2020
  Rapportering frå verksemda per desember 2019
 • Sak 005/2020
  Høyring - Regional plan for kvalitet og pasienttryggleik 2020-2024
 • Sak 006/2020
  Høyring - Grimstadutvalgets utredning "Studieplasser i medisin i Norge - Behov, modeller og muligheter"
 • Sak 007/2020
  Prehospital plan Helse Førde

Saker til orientering

 • Sak 008/2020
  Riksrevisjonens forvaltningsrapportar
 • Sak 009/2020
  Eventuelt
  Skriv og meldingar

  "Styret sitt kvarter"

 

Dokument