Styremøte 25. mai 2021

Det blir halde styremøte i Helse Førde tysdag 25. mai. Møtet startar klokka 09.00 og blir halde som eit videomøte.

Publisert 19.05.2021
Sist oppdatert 02.01.2024
Grunna pandemi-situasjonen vert styremøte gjennomført som videomøte.

Oppkopling til videomøte vert ettersendt.

Styremøte vert videooverført og er ope for publikum og presse.

Sjå livesendinga frå styremøtet her

 
Styremøte startar med fagleg orientering om: Intensivmedisin under Covid-19. Erfaringar frå støtte/hjelp til AHUS.

Sakliste

 • Sak 024/2021
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 025/2021
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 26.03.2021
 • Sak 026/2021
  Godkjenning av protokoll frå ekstraordinært telefonstyremøte i Helse Førde HF 29.04.2021
 • Sak 027/2021
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 028/2021
  Rapportering frå verksemda per april 2021
 • Sak 029/2021
  Risikostyring - rapportering 1. tertial
 • Sak 030/2021
  Økonomisk langtidsplan 2022-2026
 • Sak 031/2021
  Inntektsutvalet - høyringsuttale
 • Sak 032/2021
  Regional plan for habilitering og rehabilitering - uttale

Saker til orientering

 • Sak 033/2021
  Nye Førde sjukehus - løypemelding
 • Sak 034/2021
  Eventuelt
  Skriv og meldingar
   

"Styret sitt kvarter"


Dokument