Styremøte 25. november 2021

Det blir halde styremøte i Helse Førde torsdag 25. november. Møtet startar klokka 09.00 og blir halde på Scandic Sunnfjord hotell, Storehagen 2, Førde.

Publisert 19.11.2021
Sist oppdatert 02.01.2024

Styremøte er ope for publikum og presse.

Styremøte startar med fagleg orientering om "Sesong for luftvegsinfeksjonar – status, utfordringar og planar", v/avdelingssjef Bent-Are Hansen og overlege Anders Bjørkhaug

Sakliste​

 • Sak 067/2021
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 068/2021
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 29.10.2021
 • Sak 069/2021
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 070/2021
  Rapportering frå verksemda per oktober 2021
 • Sak 071/2021
  Plan for internrevisjonar i Helse Vest og Helse Førde 2022-2023
 • Sak 072/2021
  Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Førde HF
 • Sak 073/2021
  Prehospital plan fase 3
 • Sak 074/2021
  Handlingsplan og styringsstruktur for informasjons-sikkerheit i Helse Vest

​​Saker til orientering:

 • Sak 075/2021
  Beredskapsarbeid i Helse Førde – handlingsplan 2021-2022
 • Sak 076/2021
  Eventuelt
  Skriv og meldingar

«Styret sitt kvarter»

 

Dokument​​​

​​