Styremøte 26. august 2019

Det blir halde styremøte i Helse Førde måndag 26. august 2019. Møtet startar klokka 12.00 og blir halde på styrerommet i 3.etg. i Bygg Aust ved Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde.

Publisert 20.08.2019
Sist oppdatert 02.01.2024

Styremøte er ope for publikum og presse.

Sakliste

 • Sak 062/2019
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 063/2019
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 21.06.2019
 • Sak 064/2019
  Administerande direktør si orientering
 • Sak 065/2019
  Rapportering frå verksemda per juli 2019

Saker til orientering

 • Sak 067/2019
  Nye Førde sjukehus - kvartalsrapportering
 • Sak 068/2019
  Bierverv i Helse Førde - status
 • Sak 069/2019
  Eventuelt
  Skriv og meldingar


  "Styret sitt kvarter"


Dokument