Styremøte 26. mars 2021

Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 26. mars. Møtet startar klokka 09.00 og blir halde som eit videomøte.

Publisert 19.03.2021
Sist oppdatert 02.01.2024
Grunna pandemi-situasjonen vert styremøte gjennomført som videomøte.

Oppkopling til videomøte vert ettersendt.

Styremøte vert videooverført og er ope for publikum og presse.

Sjå livesendinga frå styremøtet her

 

Styremøte startar med fagleg orientering om Nytt forløp for handrehabilitering i Helse Førde, v/ergoterapeut Eli Schwarz

Sakliste

 • Sak 011/2021
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 012/2021
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 29.01.2021
 • Sak 013/2021
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 014/2021
  Rapportering frå verksemda per februar 2021
 • Sak 015/2021
  Årsmelding 2020 - Helse Førde HF
 • Sak 016/2021
  Årsrekneskap 2020 - Helse Førde HF

Før vedtak i sak 015/2021 og 016/2021 skal det gjennomførast møte mellom revisor og styret. Møtet er lukka for andre enn styret og revisor, jf. Revisorlova § 2-3

 • Sak 017/2021
  Styringsdokument 2021 for Helse Førde HF

Saker til orientering

 • Sak 018/2021
  Utviklingsplan Helse Førde, revisjon 2021
 • Sak 019/2021
  Nye Førde sjukehus - løypemelding
 • Sak 020/2021
  Inntektsutvalet - løypemelding
 • Sak 021/2021
  Eventuelt
  Skriv og meldingar
   

"Styret sitt kvarter"

 

Dokument