Styremøte 26. oktober 2020

Det blir halde styremøte i Helse Førde måndag 26. oktober. Møtet startar klokka 09.30 og blir halde på Thon Hotel Førde, Hafstadvegen 26, Førde.

Publisert 20.10.2020
Sist oppdatert 02.01.2024

Styremøtet startar med fagleg orientering om «Kliniske tilbakemeldingssystemer i psykisk helsevern - implementering og praktisering», v/forskar, Ph.d. Runar Tengel Hovland.

Sakliste

 • Sak 056/2020
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 057/2020
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 02.09.2020
 • Sak 058/2020
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 059/2020
  Rapportering frå verksemda per september 2020
 • Sak 060/2020
  Oppnemning av valstyre i samband med val av tilsette sine representantar til styret i Helse Førde HF
 • Sak 061/2020
  Utskifting av MR-maskin ved Førde sentralsjukehus
 • Sak 062/2020
  Plan for internrevisjonar i Helse Vest og Helse Førde 2021-2022

Saker til orientering

 • Sak 063/2020
  Nye Førde sjukehus - løypemelding
 • Sak 064/2020
  Budsjett 2021 - løypemelding
 • Sak 065/2020
  Eventuelt
  Skriv og meldingar

"Styret sitt kvarter"

Dokument