Styremøte 26. september 2019

Det blir halde styremøte i Helse Førde torsdag 26. september 2019. Møtet startar klokka 09.30 og blir halde på styrerommet i 3.etg. i Hildrabygget (Bygg Aust) ved Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde.

Publisert 20.09.2019
Sist oppdatert 02.01.2024

Styremøte er ope for publikum og presse.

Styremøte startar med fagleg orientering om "Helse Førde si avstandsoppfølging av pasientar med pacemaker"

Sakliste

 • Sak 070/2019
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 071/2019
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 26.08.2019
 • Sak 072/2019
  Administerande direktør si orientering
 • Sak 073/2019
  Rapportering frå verksemda per august 2019
 • Sak 074/2019
  Plan for prehospitale tenester i Helse Førde - høyring

Saker til orientering

 • Sak 075/2019
  Revidert rettleiar for styrearbeid i helseføretak
 • Sak 076/2019
  Budsjett 2020 - løypemelding
 • Sak 077/2019
  Eventuelt
  Skriv og meldingar


  "Styret sitt kvarter"

Det vert dialogmøte mellom styret og KS/kommunane etter avslutta styremøte (kl. 15.00)

 

Dokument