Styremøte 27. november 2020

Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 27. november. Møtet startar klokka 09.00 og blir halde som eit videomøte i virtuelt auditorium.

Publisert 23.11.2020
Sist oppdatert 02.01.2024

​Grunna pandemi-situasjonen vert styremøte gjennomført som videomøte.
Nærare informasjon om korleis styremøte vert overført til media blir formidla seinare.

Sakliste

 • Sak 066/2020
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 067/2020
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 26.10.2020
 • Sak 068/2020
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 069/2020
  Rapportering frå verksemda per oktober 2020

Saker til orientering

 • Sak 070/2020
  Rapportering program og prosjekt i Helse Førde
 • Sak 071/2020
  Endra møteplan 2021 for styret i Helse Førde HF
 • Sak 072/2020
  Eventuelt
  Skriv og meldingar

"Styret sitt kvarter"

Dokument