Styremøte 29. januar 2021

Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 29. januar. Møtet startar klokka 09.00 og blir halde som eit videomøte.

Publisert 22.01.2021
Sist oppdatert 02.01.2024

Grunna pandemi-situasjonen vert styremøte gjennomført som videomøte.

Oppkopling til videomøte vert ettersendt.

Styremøte vert videooverført og er ope for publikum og presse.

Sjå livesendinga frå styremøtet her

 

Styremøte startar med fagleg orientering om Panikkangst, v/spesialkonsulent Thorbjørn Olsen og forskar John Roger Andersen

Sakliste

 • Sak 001/2021
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 002/2021
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 18.12.2020
 • Sak 003/2021
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 004/2021
  Rapportering frå verksemda per desember 2020
 • Sak 005/2021
  Risikostyring 2021
 • Sak 006/2021
  Høyring - Regional plan for tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) 2021
 • Sak 007/2021
  Høyring - Regional handlingsplan for sikkerheits-psykiatri i Helse Vest
 • Sak 008/2021
  Nye Førde sjukehus

Saker til orientering

 • Sak 009/2021
  Prosjekt rekrutteringsstrategi for Helse Førde
 • Sak 010/2021
  Eventuelt
  Skriv og meldingar

"Styret sitt kvarter"

 

Dokument