Styremøte 29. oktober 2021

Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 29. oktober. Møtet startar klokka 09.00 og blir halde på Scandic Sunnfjord hotell, Storehagen 2, Førde.

Publisert 22.10.2021
Sist oppdatert 02.01.2024

Styremøte er ope for publikum og presse.

​Styremøte startar med fagleg orientering v/Pål André Hegland som disputerte med avhandlinga "Patient-reported outcome measures in follow-up care after bariatric surgery".

Fredag 29. oktober - tidsplan for møter:

Kl. 09:00 – 12:30         Styremøte i Helse Førde HF
Kl. 12:30 13:15         Felles lunsj for styret og Brukarutvalet
Kl. 13:15  15:15         Fellesmøte mellom styret og Brukarutvalet

Sakliste​

 • Sak 055/2021
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 056/2021
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 01.09.2021
 • Sak 057/2021
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 058/2021
  Rapportering frå verksemda per september 2021
 • Sak 059/2021
  Risikostyring - rapportering 2. tertial
 • Sak 060/2021
  Internrevisjon av økonomistyring i byggeprosjekt - rapport og handlingsplan
 • Sak 061/2021
  Internrevisjon av tvangsbruk i psykisk helsevern – rapport og handlingsplan
 • Sak 062/2021
  Orientering om høyringsinnspel til prehospital plan fase 3
 • Sak 063/2021
  Høyring - Oppfølging av forslaga frå Tvangslovutvalet

Saker til orientering

 • Sak 064/2021
  Nye Førde sjukehus - løypemelding
 • Sak 065/2021
  Budsjett 2022 - løypemelding
 • Sak 066/2021
  Eventuelt
  Skriv og meldingar

"Styret sitt kvarter"

 

Dokument​​​

​​