Telefonmøte - ekstra

Styremøte 5. desember 2019 - telefonmøte

Det blir halde styremøte i Helse Førde torsdag 5. desember. Møtet startar klokka 15.00 og blir halde over telefon.

Publisert 05.12.2019
Sist oppdatert 02.01.2024

​Styremøte er ope for publikum og presse.

Dei styremedlemer som kan, møter ved Førde sentralsjukehus på AD sitt kontor i 2.etg.

Sakliste

  • Sak 095/2019
    Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Sak 096/2018
    Løyve til å tiltre og sal av grunn til gang- og sykkelveg langs Fv. 484 - sjukehusparken ved Førde sentralsjukehus


Dokument