Vil du jobbe hos oss i sommar?

Helse Førde har mange sommarjobbar for ulike yrkesgrupper. Søknadsfristen er sett til 19. februar så det hastar om du vil ha sommarjobb hos den største arbeidsplassen i Sogn og Fjordane.

Publisert 08.02.2017
Sist oppdatert 02.01.2024

​Kirurgisk klinikk      

 • Ambulansetenesta, Alle stasjonar
  Aut. ambulansearbeidar, anna helseautorisasjon, student helsefag
 • Føde/Barsel/Gyn., Førde,
  Jordmor, sjukepleiar, barnepleiar, hjelpepleiar
 • ØNH/auge sengepost, Førde,
  Sjukepleiar, hjelpepleiar, sjukepleiarstudent
 • Ortopedisk poliklinikk, Førde,
  Sjukepleiarar, sjukepleiarstudentar.
 • Kirurgisk serviceseksjon, Førde,
  Sekretærar, helsesekretærar
 • Intensiv, Førde,
  Intensivsjukepleiar, sjukepleiar
 • Kirurgisk serviceseksjon, Nordfjord
  Sekretærar, helsesekretærar 
 • God start NSH, Nordfjord
  Jordmor, helsefagarbeidar, hjelpeleiar

Medisinsk klinikk 

 • Medisinsk Serviceseksjon, Førde
  Sekretærar
 • Barneavdeling, sengepost, Førde
  Sjukepleiar, spesialsjukepleiar
 • Kreftavdeling, sengepost og poliklinikk, Førde.
  Sjukepleiar, kreftsjukepleiar, sjukepleiarstudent
 • ANRR (nervo/revma/rehab)
  Sengepost, Førde.
  Sjukepleiarar, sjukepleiarstudentar.
 • Medisinsk seksjon/sengepost, Førde
  Turnuslegevikar
 • Dialyseposten, Førde
  Dialysesjukepleiar, sjukepleiestudent, assistent
 • Medisinsk sengepost 1 og 2,  Førde
  Sjukepleiarar, sjukepleiarstudentar, assistentar, hjelpepleiarar
 • Akuttmottak, Førde.
  Sjukepleiar 
 • Lab. Med. Biokjemi og blodbank, Førde
  Bioingeniør, bioingeniørstudent
 • Mikrobiologisk laboratorium, Førde
  Bioingeniørstudent, lab. ass., sekretær
 • Radiologisk seksjon, Førde
  Radiograf, radiografstudent
 • Lab. Med. Biokjemi og blodbank, Lærdal
  Bioingeniør, bioingeniørstudent
 • Medisinsk seksjon/Sengpost, Nordfjord
  Turnuslegar
 • Medisinsk seksjon/sengepost og dialyse, Nordfjord
  Intensivsjukepleiarar, sjukepleiarar, hjelpepleiar
 • Radiologisk seksjon NSH, Nordfjord
  Radiograf, radiografstudent
 • Medisinsk Serviceseksjon, Nordfjord
  Sekretærar, sjukepleiarstudent
 • Lab. Med. Biokjemi og blodbank, Nordfjord
  Bioingeniør, bioingeniørstudent

Psykisk helsevern

 • Indre Sogn Psykiatrisenter, Sogndal
  Sjukepleiar (student), vernepleiar, (student), helsefagarbeidar
 • Serviceseksjon Psykisk helsevern, Førde 
  Sekretærar
 • Psykiatrisk klinikk, akutt- og open post, Førde
  Sjukepleiar m/vidareutdanning, sjukepleiarstudent, hjelpeleiar
 • Nordfjord psykiatrisenter, Seksjon: Rus og Døgn, Nordfjord
  Medisinstudentar m/lisens, sjukepleiarstudent, vernepleiarstudent
 • Serviceseksjon Psykisk helsevern, Nordfjord
  Sekretærar, psykologstudentar
 • Psykiatrisk klinikk, Open post, Allmenspykiatrisk og Rus, Tronvik  
  Alle typar stillingar, sjekk nettsida

Stab & Støtte 

 • Trygging, transport og husøkonomi, Førde
  Reinhaldar, reinhaldsassistent
 • Husøkonomi, Nordfjord/Førde/Lærdal
  Reinhaldar
 • Matforsyning, Førde/Lærdal/Tronvik
  Kjøkkenassistentar 
 • Indre Sogn Psykiatri, Sogndal
  Reinhaldar

Korleis du søkjer finn du her

Alle våre ledige stillingar finn du her