Informasjon til deg som medarbeidar

På denne sida finn du som tilsett i Helse Førde lenker som kan vere nyttige å ha tilgang til heime. Mesteparten av informasjonen du treng i din arbeidskvardag blir publisert berre på vårt intranett.

Om du som tilsett har spørsmål om koronaviruset kan du ringe bedriftshelsetenesta på telefon 57 83 97 35 mandag - fredag mellom 08.00 og 15.30.
 

Personalhandboka

Telefon: 57 83 95 55
Man-fre kl 09:00-13:00
 
Torsdagar er alle i seksjonen opptekne med møte kl. 09:00-10:30, og derfor ikkje tilgjengelege.


E-post: Gat brukarstøtte​

E-post blir svart ut heile arbeidsdagen, mandag- fredag.

 
Sist oppdatert 09.10.2023