En person som går opp en trapp

Sosiale knutepunkt

Sosialt nettverk er viktig for å motverke einsemd. For å hjelpe deg med å finne fram i mengda av forskjellige tilbod har vi laga ein oversikt over nokre av fritidstilboda du kan finne i vårt område.

Kjapp liste over nokre av fritidstilboda i Sogn og Fjordane-området

Dei fleste av tilboda du finn her er i hovudsak retta mot dei som er 18 år eller eldre.


 

 ​

Meir utfyllande liste for Indre Sogn​

Nokre av dei flinke medarbeidarane våre ved Indre Sogn psykiatrisenter har laga ei grundigare oversikt over sosiale knutepunkt fordelt på kommunane i Indre Sogn.

Fritidstilbod i Indre Sogn​


Sist oppdatert 21.03.2022