Offentleg postjournal Helse Førde

Gjennom lova om offentlegheit, er alle sikra innsyn i ulike saksdokument. Postjournalen blir oppdatert fortløpande.

Her finn du postjournalen vår:

Merk at ein del av dokumenta kan vere unnateke offentlegheit av ulike omsyn.

Om du ønskjer innsyn i dokument frå før 1.januar 2024 kan du kontakte oss. Førespurnaden må gjelde saksdokument i ei eller fleire bestemte saker. Dokumenta blir sendt ut per e-post eller post.

Personalmapper

Vi gjer merksam på at offentleg journal ikkje inneheld korrespondanse knytt til føretaket sine personalmapper eller tilsettingssaker. Dersom du ønsker innsyn i desse dokumenta, kan du sende oss ein førespurnad​.

Lovdata

 

Sist oppdatert 02.02.2024