Endre eller avbestille time

Du kan sjekke timeavtalane dine og skrive meldingar til avdelinga du har time hos på nett.

​I tillegg til å sjå timen din kan du  sende ei elektronisk melding til sjukehuset om du har spørsmål om timen, ønskjer å endre time, eller vil avslutte behandlinga. Alle vil få svar i løpet av to arbeidsdagar.

Logg​​ deg inn p​å helsenorge.no for å​

  • Få oversikt over dine timeavtalar
  • Sende ei melding til avdeling du har time hos (ikkje røntgen)
  • Sjå status på tilvisinga (ikkje røntgen)


Logg inn på helsenorge.no 

Innsyn f​​or pårørande

Har du barn under 12 år som bur på same folkeregistrerte adresse som deg, kan du og få innsyn i timane deira. Du loggar deg inn på vanleg måte, og øvst oppe finn du ein nedtrekksmeny kor du kan velje namnet til barnet ditt. Klikk på namnet og du vil få opp timeavtalene til barnet.

Fra​​mleis brev i posten

Denne sida vil ikkje erstatte innkallingsbrevet som du får i posten, og vi oppmodar deg til å lese dette. Dersom du ikkje kan møte, ta kontakt med ein gong. Du må rekne lengre ventetid om du flyttar timeavtalen din.

​Ing​​en tilgan​g til helsenorge.no?

​Om du ikkje vil nytte helsenorge.no til å administrere timeavtalene dine, kan du kontakte avdelinga du er kalla inn til.

Avdelingsoversikt​

 

 

 

Sist oppdatert 29.04.2024