Fritt behandlingsval

Du har rett til å velje behandlingsstad i heile Noreg når du har fått ei tilvising. Som pasient i spesialisthelsetenesta kan du samanlikne ventetider og sjå kva behandlingsstader du kan velje.

​På helsenorge.no finn du oversikt og behandlingsstader, og kan samanlikne ventetidene for utgreiing og behandling.

Gjennom ein rettleiar på helsenorge.no får du informasjon om kva du må gjere for å byte behandlingsstad.

Vel behandlingsstad på helsenorge.no

Sist oppdatert 11.10.2016