Planlagde brukarundersøkingar

I 2023 er det planlagt pasienterfaringsrundersøkingar ved følgjande einingar:

Lokale

  • Intensivpasientar, 1. des. 2022 - 19. januar 2023
  • Kirurgisk poliklinikk (prostatakreft) - haust 22/vår 23
  • ØNH (søvnpasientar), 3. januar - 8. februar

    Kontinuerlege spørjeundersøkingar: 
  • Pust deg bedre-appen

Regionale og nasjonale

  • ​Regional ikkje avklara enno - haust

  • Psykiatri og rus - kontinuerleg nasjonal undersøking (nasjonal)
  • Somatiske sengepostar for vaksne over 16 år - august - oktober (nasjonal) 


Sist oppdatert 21.08.2023