Brukarutvalet sine medlemer 2023-2025

Brukarutvalet har følgjande medlemer:

Faste medlemmar

Marita Aarvik - leiar

Jan Tore Odd - nestleiar

Arne Hovland

Cecilie Uberg-Helle

Tom Andrè Faye

Magnus Sellevol

Grethe Fischer

Gunn Karin Sande

Stein Erik Øvrebø

Lene Mathea Hetle

Solfrid Forsberg

Elin Therese Sørbotten

Børge Tvedt

 

Vara

Ruth Berit Garfors

Øystein Ryningen

Linda Blålid

Michael Milde

Cindy Litlabø

Øystein Jarle Wangen

Erik Dahl

Gerd Torkildsen

 

Brukarutvalet 2023.JPG
Framme frå venstre: Gerd Torkildsen, Ruth Berit Garfors, Cindy Litlabø,  Solfrid Forsberg, Elin Therese Sørbotten , Marita Aarvik, Gunn Karin Sande, Linda Blålid
Bak frå venstre: Øystein Jarle Wangen, Jan Tore Odd, Arne Hovland, Stein Erik Øvrebø (skjult), Magnus Sellevol; Grethe Fischer, Michael Milde, Cecilie Uberg-Helle
Heilt bakerst: Erik Dahl, Tom Andrè Faye

Ikkje til stades:
Lene Mathea Hetle, Øystein Ryningen, Børge Tvedt

 

 

 
Sist oppdatert 22.06.2023