Kontaktpunkt utskriving av pasientar

Her er kontaktpunkt og kontaktpersonar innan pleie og omsorg i kommunane i Sogn og Fjordane.

​Finn de feil i denne lista kan de melde dette med ein

e-post til Kommunikasjonsavdelinga i Helse Førde

Askvoll (4645)

Omsorgskontoret (dagtid 08-15) - 57 73 45 00 - faks 57 73 45 01
Omsorgskontoret i Askvoll kommune, 6980 Askvoll
ansvarleg sjukepleiar - kveld/helg telefon 915 93 931

Aurland (4641)

Heimebaserte tenester - 453 27 095 / 453 27 096 
Aurland Helsetun:
Sjukeheim - 453 27 080 
Rehabilitering - 453 27 090 
​Skjerma/demens - 453 27 085 

Bremanger (4648)

Måndag til fredag 08.00 til 15.30:
Sakshandsamar helse og omsorg 959 88 719
Sakshandsamar helse og omsorg 959 82 933
Utanom kontortid, og om det ikkje er svar hos sakshandsamar:
Svelgen omsorgssenter 959 88 775

​Fjaler (4646)

Tenestekontoret helse og omsorg - 57 73 81 25 / -26 er kontaktpunkt 08.00 til 15.30 måndag til fredag. 

I perioden 15. mai til 15. september er kontortid 08.00 til 15.00.

Heimetenester - 57 73 81 50 / 952 55 930.

Fjaler sjukeheim (kontaktpunkt etter kontortid): telefonnummer 414 64 562.​

Gloppen (4650)

Helse- og omsorgstenesta ved sakshandsamar 990 99 495 eller servicetorget 57 88 38 00, måndag til fredag mellom klokka 08.00-15.30. Kveld, helg og høgtidsdagar: Gloppen omsorgssenter 1. etasje - ​958 50 469.

Gulen (4635)

Elizabeth Høydal - 57 78 20 65 / 409 24 704, klokka 08.00-15.30
Vakttelefon Gulen sjukeheim - 57 78 16 00 / 458 71 551, etter kontortid og i helg og høgtid.

Hyllestad (4637)

Hyllestad omsorgssenter 57 78 96 00 - faks 57 78 96 01
Hyllestad omsorgssenter, Eiklund, 6958 Sørbøvåg

Høyanger (4638)

Høyanger sjukeheim v/Lisbeth Øverås - 992 19 368 (dag). Kveld, natt, helg - 57 71 16 38
Kyrkjebø sjukeheim v/ Synne Larsen - 992 19 372. Kveld, natt og helg - 57 70 74 00
Open omsorg Høyanger vakttelefon - 99 21 93 00​
Open omsorg Lavik vakttelefon - 992 19 320
Open omsorg Sørsida vakttelefon - 992 19 322

Kinn (4602)

Telefon: 480 13 165
Epost: postmottak@kinn.kommune.no

Vakttelefonar og andre kontaktar i Kinn kommune

Luster (4644)

Gaupne omsorgssenter ved leiar Tone Kjærvik Kveane
Telefon: 918 07 550
Epost: tone.kjervik.kveane@luster.kommune.no​ 

Lærdal (4642)

Koordinator for pleie og omsorg: 474 86 713
Koordinator for menneskjer med nedsett funksjonsevne/ Barnekoordinator: 970 57 494
Ergoterapeut: 458 73 180
Vakttelefon institusjon: 474 86 667
Vakttelefon heimebaserte tenester: 958 19 950 ​

Sogndal (4640)

Mobil: 902 94 250 - Dette nummeret gjeld på alle ordinære arbeidsdagar frå 08.00 - 15.00.
Mobil: 488 63 932 - Dette nummeret er alle dagar frå 15.00 til 08.00 neste morgon, laurdag og søndag, og elles alle påkomande raude dagar.
Epost: postmottak@sogndal.kommune.no

Solund (4636)

Helse- og omsorgsleiar Marit Andersen Nesse  412 91 139 
Solundheimen 57 78 62 50
Avdelingssjukepleiar Wioletta Warszewska Engdal
Solundheimen avdeling
Heimetenesta 913 16 272

Stad (4649)

Sakshandsamarteam Stad kommune: 94 81 65 15 - Telefontid kvardagar kl 08.00-15.00
Kontakt kveld, helg og høgtidsdagar - Hogatunet bu- og behandlingssenter: 57 86 20 30
Epost: post@stad.kommune.no

Tenestetilbod Helse - og omsorg 14.6.pdf

Stryn (4651)

Stryn omsorgssenter 57 87 69 50 
Stryn omsorgssenter, Myrane 18, 6783 Stryn
E-post: postmottak@stryn.kommune.no​ 

Sunnfjord (4647)

Tildelingseininga: 970 53 169
Epost: postmottak@sunnfjord.kommune.no

Vik (4639)

Rådgjevar Helse og Velferd: Hilde Tenold, tlf. 93 45 42 23
Tenesteleiar heimesjukepleien: Hanne Stadheim, tlf. 90 09 52 77

Vik Bygde og sjukeheim vakttelefon avdeling 1: tlf. 91 56 23 68
Vik Bygde og sjukeheim vakttelefon avdeling 2: tlf. 97 58 30 95

Årdal (4643)

Tildelingskontor for pleie- og omsorgstenester:

57 66 50 50  (man-fre 7.30 til 15.30)    

• Leiar Elin Eldegard 94 14 31 20
• Sakshandsamar/klinisk sosionom Kjersti Nundal 96 94 91 71.
• Sakshandsamar/kreftkoordinator Anita K Sviggum 40 41 07 99

Årdal bu- og omsorgssenter (ÅBO) 91 63 49 04
Korttidsavdelinga (ÅBO) 95 12 53 22
Avd. Leiar ÅBO Ann Siri Øvregard 47 46 94 79

Heimesjukepleia sone 2 - Øvre Årdal 97 09 03 39
Avd. Leiar Bente Å Nesse  45 87 93 44

Årdal sjukeheim 1 etg. rehabilitering og 90 83 58 81
Heimesjukepleia sone 3 Årdalstangen 97 09 21 55
Avd. leiar Mette Kleiva 45 87 93 45

Årdal sjukeheim 2 etg., dement- og pleieavd.  41 44 30 29
Avd. Leiar Inger Marie Grytbakk 47 46 94 03

Seimsdal sjukeheim 47 97 12 36
Avd. Leiar Berit Margrethe Grønsberg 45 87 93 41

Sist oppdatert 24.01.2024