Fagforum for legar

Fagforum for legar blir arrangert for å få i stand betre samhandling mellom kommunehelsetenesta og spesialisthelsetenesta. Målgruppa er helsepersonell i kommunehelsetenesta og spesialisthelsetenesta som soknar til kvart enkelt lokalsjukehusområde. Dette er særleg ein møtestad for legane.

Møta er godkjent som møteserie, teljande for spesialistutdanning i allmennmedisin med tre timar for kvart møte. For at den enkelte lege skal å få godkjent dette som møtesere i etterutdanninga, må legen delta på to møte - dvs. 6 timar.

 

Sist oppdatert 18.12.2023