Avtaleutvalet

Avtaleutvalet skal syte for utarbeiding av framlegg til samarbeidsavtalar mellom Helse Førde og kommunane i tråd med føresetnadene i fastsett rammeavtale og etter oppdrag frå Strategisk samarbeidsutval og Fagleg samarbeidsutval.

Avtaleutvalet kan etter behov og i samråd med fagleg samarbeidsutval opprette arbeidsgrupper med representantar frå partane. Framlegg frå avtaleutvalet går til fagleg samarbeidsutval som gir si innstilling til strategisk samarbeidsutval.

​​​Kommunale representantar

Kommunedirektør Gunn Lerøy, Lærdal kommune
Kommunalsjef Kurt Even Andersen, Sunnfjord kommune
Kommuneoverlege Kristine B. Longfellow, Høyanger kommune
Interkommunal samhandlingskoordinator Kjell Wernik Nystøyl
Anne Marte Sølsnes, USHT, Sunnfjord kommune 

Representantar frå Helse F​ørde HF

Konstituert fagdirektør, Asle Kjørlaug
Klinikkdirektør medisinsk klinikk, Trine H. Vingsnes
Stadleg leiar Lærdal sjukehus, Vidar Øvrebø
Samhandlingssjef,​ Dagrun Kyrkjebø

 

Sist oppdatert 08.03.2024