Partnarskapsmøte

Partnarskapsmøtet skal vere ein arena for å drøfte strategisk utvikling av helsetenestene og samhandlinga.

Deltakarar er styret/administrativ leiing i Helse Førde HF og politisk og overordna administrativ leiing i kommunane.

Forumet har møte ein gong i året.

Partnarane skal samarbeide om førebuing og gjennomføring av partnarskapsmøtet. Partnarane ber eigne kostnader.

      Sist oppdatert 08.03.2024