Ungdomsrådet

Ungdomsrådet i Helse Førde blei etablert i april 2017 og har medlemmar  i alderen 12 til 25 år frå regionen vår. Vi har erfaring som ung pasient eller pårørande, både innan somatikk og psykisk helsevern. Vi brukar våre erfaringar når vi gir innspel til kva som er viktig for ungdom i møte med helsetenesta.

Kontakt oss

​Deltakarar i Ungdomsrådet er:

  • Anne Tolaas
  • Mathilde Isabell Gundursdottir Haug
  • Marte Søgnen Holen
  • Olaf Lindgjerde Gloppen
  • Nora Nyhammer- Taklo
  • Matheo Stavø Brandsøy
  • Ariell Ulltang Savland

 

Koordinatorar frå Helse Førde er Therese Kleive Veimo og Per Nikolai Solheim.

​ 

 ​


Sist oppdatert 22.02.2022