Kokkelærling

Helse Førde tilbyr i periodar praksisplass som lærling innan kokkefag.

​For å bli kokk må ein gå 2 år på skule, og deretter 2 år læretid i bedrift.

Vi tek inn elevar frå vidaregåande skular på utplassering i 1 til 2 veker.

Kontaktinformasjon

Elin Haugen, produksjonskjøkken FSS. Tlf. 57 83 96 82.
E-post: Elin Haugen

Sist oppdatert 06.02.2024